Hello world!

Hello World คำนี้ผมชอบนะมันเหมาะกับการเปิดตัวดี ผมไม่ชอบเขียนหนังสือซักเท่าไรเพราะสมองผมเร็วกว่ามือ เขียนก็ผิดๆถูกๆ ต้องเรียบเรียง ลำดับขั้นตลอดมันเป็นอะไรที่ผมไม่ถนัด ผมถนัดที่จะทำ-แก้ปัญหา-จบมันด้วยความรวดเร็ว เพราะนั่นคือความพิเศษของคนที่เลี้ยงตัวเองมาตั่งแต่เด็ก สู้กับปัญหาโดยไม่ย่อท้อ สู้จนหลับ(เหนื่อย)พอตื่นเช้าก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ ปัจจุบันอายุกว่าครึ่งร้อยและประสบการณ์มากมายทำให้ผมลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อประโยชน์ของผู้อ่าน จะได้อ่านความคิด และผมเองจะได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆ ขอให้ผู้อ่านได้รับความสุขเช่นเดียวกับผู้ให้

เรวัต บุณยรัตพันธุ์